• OSOBNÉ ÚDAJE
Meno a priezvisko: Mgr. Ondrej Veselovský
mobil: 0902/188 026
e-mail: veselovskyondrej@gmail.com
Rodinný stav: ženatý
Národnosť: slovenská

 VZDELANIE

- Gymnázium SJB Šaštín-Stráže (1994-1998) – všeobecné, zakončené maturitnou skúškou;
- VŠ – Teologická fakulta UK Bratislava (1998-2008) – katolícka teológia /štátna skúška/ titul Mgr.;

- VŠ – Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica (2008-2009) – učiteľstvo predmetov Slovenský jazyk a literatúra/Etika (dva semestre);

- VŠ – Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica (katedra Krajinnej ekológie a Geografie FPV UMB) – geografia (2010-2013) – /štátna skúška/;

- Prvá atestačná skúška (2015);

- Kurzy certifikované Ministerstvom školstva SR: masér - športová a klasická masáž s prvkami iných masážnych techník; tradičná Thajská masáž; Japonská masáž Shiatsu Zen; Havajská masáž LOMI - LOMI; Skolióza a jej radikálna terapeutická liečba, Koxartróza a artróza kĺbov; Vákuová banková masáž; Rehabilitačné ošetrovateľstvo; 

 PRAX

- Učiteľ ZŠ – Turčianske Teplice (2017 - súčasnosť); 

Učiteľ ZŠ – Horná Štubňa (2009 - 2017);
- Hlavný kontrolór obce Turček (2012 - súčasnosť);
- Home Massage Therapy - Masér a terapeut skoliózy a artróz kĺbov (živnosť od 2013 - súčasnosť); 

Hlavný kontrolór obce Slovenské Pravno (2015 - september 2016);

Hlavný kontrolór obce Borcová (2016 - súčasnosť);

Organizácia športových podujatí www.turiec.run ; 

• JAZYKOVÉ ZNALOSTI
- Taliansky jazyk: maturita (čiastočná prax v zahraničí);
- Nemecký jazyk: maturita (čiastočná prax v zahraničí);
- Anglický jazyk: pracovný pobyt v UK, pobyt v USA – jazykový kurz na Carlsbad University New Mexico;
- Iné jazyky (pasívna znalosť): Latinčina (stredoškolská + 6 semestrov VŠ), Gréčtina (2 semestre VŠ), Hebrejčina (2 semestre VŠ);

 ZÁUJMY
aktívny šport – poloprofesionálny závodný beh /Maratón klub Rajec/
- trojnásobný akademický majster SR v maratóne (Trnava),

- 2010 športovec mesta Rajec, 
- 2011 druhý vicemajster SR v maratóne /muži/ (Košice 2011 - 14. miesto abs./por.),
- dvakrát druhé miesto v slovenskom pohári v maratóne (2011 a 2013),
basketbal (stredoškolská reprezentácia SR /Taliansko, Nemecko/),
plávanie, hokej, lyžovanie, turistika, horolezectvo,
cestovanie, kultúra, hudba, literatúra;